Indeks

oddać (3)

• inf
oddacz  PY  1120  
[oddacz]  KS  927  

• part-pass-Na
oddana  GN  152