Indeks

odbijać (15)

• inf
odbigacz  PY  24  
otbiiacz  KS  230  
otbẏacz  P  128  

• pt-1f
odbyala -m  PY  875  

• pt-3
odbiÿal  PY  571  
odbyal  PY  985  KN  195  
odbyyal  PY  667  
odbÿal  PY  478  486  KN  467  
odbyẏal  PY  644  
odbẏyal.  PY  669  

• pt-3p
odbyialÿ_ʃø  GN  8  
otbẏÿaly  KS  491