Indeks

obszacowanie (1)

• G
obʃzaczowana  P  773