Indeks

obliczenie (2)

• I
obliczenÿm  PY  1017  

• L
obliczenv  P  1011