Indeks

objednać (3)

• pt-3
obÿednal.  P  631  

• pt-1p
obiednali -ʃimi  P  573  

• part-pass-Na
obÿednana  P  784