Indeks

obchodzić (3)

• inf
obchodzycz  KSP  898  
obchodzÿ  KS  898  

• con-3
obchodzil_abÿ  KS  874