Indeks

niniejszy (3)

• G
nÿneÿʃchego  P  1529  

• A
nẏnyeÿʃzego  KL  731  

• Ap
nineyʃze  GN  156