Indeks

nielściwie (2)


nelʃczywe  KSP  828  
nÿelʃcziwe  KS  828