Indeks

nawrócić (się) (1)

• pt-3
nawroczil_ʃze  KL  686