Indeks

nadzieja (4)

• A
dnadzeyѻ  KS  574  
nadzeyø  GN  20  
nadzeÿą  KS  775  
nadzeÿѻ.  KS  574