Indeks

mieszczanin (17)

• N
meʃzczanÿn  KS  159  

• G
meʃczanẏna  P  1476  
myeʃczanina  KS  1167  
myeʃczanyna  PY  668  KS  1385  
mÿeʃczenÿna  KS  1262  

• D
Mÿeʃczaninowÿ  KS  938  

• A
{meʃczanyna}  P  1369  
myeʃzczenÿna  KS  1442  

• Gdu
meʃczaninu  P  1072  

• Np
meʃczane  P  894  KL  103  
myeʃczanÿe  GN  310  
[Mÿeʃczanẏe]  GN  309  

• Gp
meʃczan  P  591  
meʃzczan  KN  354  

• Lp
[meʃczanech]  GN  177