Indeks

mieniać (się) (1)

• inf
menacz_ʃzą  P  996