Indeks

macierzyzna (36)

• N
Maczerziʃna  KS  1186  
maczerziʃna  PY  621  KL  692  
maczerzyna  KL  810  
maczerzyʃzna  KL  612  
maczerzÿʃna  KL  950  

• G
[ma cze]  PY  1194  
[maczeriʃny]  PY  521  
maczerʃziʃzny  KN  376  
maczerziʃni  KS  332  
macze<rz>iʃni  P  598  
[maczerziʃny]  GN  259  
maczerziʃny.  PY  679  
maczerziʃnÿ  P  612  PY  804  KS  780  
maczerziʃnẏ  PY  1194  
Maczerziʃzni  P  690  
maczerziʃzni  P  689  KL  369  
maczerziʃzny  KN  368  
maczerziʃznÿ  KS  649  
maczerziʃznẏ.  KS  662  
maczerzyʃn%  PY  537  
maczerzyʃny  PY  521  
maczerzyʃnÿ  P  959  
maczerzyʃnẏ  PY  556  
maczerzÿʃni  KL  968  
maczerzÿʃznÿ  KL  1012  

• A
maczerziʃnø  KL  698  
maczerziʃzną  KL  434  
maczerziʃznø  P  837  
maczerzyʃną  P  1185  
maczerzyʃʃną  P  1183  
maczerzyʃznø  PY  331  
maczerzÿʃną  P  1018