Indeks

macierzysty (2)

• Gf
Ma<c>zyerziʃtÿe  KL  535  

• An
maczerziʃte  KN  281