Indeks

macierzyny (7)

• Nf
maczerzyna  KL  757  

• G
maczerzina  KL  89  
maczerzinego  KS  380  

• A
maczerzin  P  361  765  

• L
maczerzinem  KS  337  

• Np
maczerzyni  PY  690