Indeks

liczba (3)

• G
liczbẏ  KS  480  

• A
liczbø  PY  467  

• L
liczbe  P  1011