Indeks

krzywda (12)

• G
[cridi]  PY  114  
criwdi  P  219  
crzidi  PY  114  
krzywdÿ  KN  285  

• D
krziwdze.  P  796  

• A
crziwdan  GN  110  
crziwdø  KS  366  
krziwdø  P  510  
krzÿwdą  P  1046  

• I
criwdѻ  PY  114  

• Ap
crifdi  P  168  
crzywdi  KN  340