Indeks

kmiotowicz (69)

• N
kmąthowicz  KS  1337  
kmѻthowicz  KS  1257  
kmetowicz  P  1432  KS  1183  
kmeytkowic  KL  864  
kmothouicz  P  1130  
kmothowicz  P  1069  
kmothowycz  KS  1349  
kmotowicz  KS  1297  
kmÿothowẏcz  PY  723  

• G
kmothouicza  P  983  
kmotowicza  KS  1276  
kmotowicza.  KS  1277  
kmyąthowicza  KS  1291  1458  
kmyothowicza  KS  1269  
kmyothowycza  KS  1444  
kmÿothowicza  PY  1056  
[kumotho]  KS  1458  

• D
kmethowiczu  P  1433  
kmothouiczu  P  1130  1160  1165  
kmothowiczu  P  1227  1293  1334  PY  991  KS  1412  
kmotowiczu  KS  1399  
kmotowiczv  KS  1159  
kmyothowiczv  KS  1273  
kmyotowicz[a]{v}  KS  1270  
kmÿothoviczu  P  1528  
kmÿothowiczu  P  1545  KS  1197  
kmÿothowyczu  PY  586  
kmẏothowyczu  PY  665  
kmẏotowyczu  PY  569  

• A
Kmąthowicza  KS  1324  
kmąthowicza  KS  1340  
kmøthowicza  KL  886  
kmethowicza.  KS  128  
kmothouiczą  P  1151  
kmothouicze  PY  1241  
kmotowicza  P  1394  
kmotowicza.  KS  1277  
kmÿotowicza  KS  1118  1156  
kmẏotowicza  KS  1119  

• I
kemthowiczem  P  1271  
kmąthowiczem  KS  1331  
kmothowiczem  KS  1331  

• Gdu
kmothowiczu  P  1401  

• Idu
kmothoviczoma  KL  383  

• Np
kmothouiczy  P  1128  
kmothowiczi  P  1228  

• Dp
kmothouiczem  P  926  1148  
kmothowyczem  KS  1459  
kmothowyeczom  PY  554  
kmotowiczem  P  1391  
kmuotowicem  P  1234  
kmyotowycem  PY  686  
kmÿothowyczom  PY  553  

• Ap
kmyotowicze  P  1441  

• Ip
kme[thowicze]{czmy}  KS  128  
kmothoviczy  P  1248  
kmothowiczÿ  KSP  599  
kmotoviczÿ  KS  599