Indeks

kmieć (256)

• N
kmecz  P  98  224  360  504  540  564  712  803  998  1107  GN  80  325  325  PY  414  624  KS  185  455  470  673  866  925  1274  KN  116  150  201  351  411  466  KL  65  1034  1050  
[kmecz]  P  98  
{kmecz}  PY  462  
kmecz,  P  730  
kmeth  P  224  
kme[tho]{cz}  KN  466  
kmyecz  P  1475  PY  896  KN  429  
[kmyecz]  KL  985  
km{y}ezc  KS  1290  
kmÿecz  KL  985  

• G
kmecza  P  322  448  708  1044  1054  1124  1162  1632  GN  42  PY  472  KS  205  299  1391  1451  KN  86  351  KL  494  888  952  
kmecza.  KS  484  
kmyecza  P  1599  1599  KS  1446  
kmÿecza  KL  976  1041  
qmecza  KS  8  

• D
kmeczeui  P  328  357  KS  227  
kmeczevi  KS  226  
kmeczewi  P  448  KS  470  KL  1005  
kmeczewy  PY  1185  KS  1452  KL  780  
kmeczewÿ  KS  789  1265  
kmeczewẏ,  P  1601  
kmeczowi  KN  69  
kmeczowy  KL  752  923  1046  
[kmeczowÿ]  KL  963  
kmeczu  PY  656  KL  529  
kmeczv  KS  1169  
kmieczewÿ  KL  1031  
kmyeczyevÿ  P  1624  
kmÿeczu  P  1565  
kmÿeczÿewÿ  KL  1055  

• A
kmecza  P  7  7  147  155  157  658  802  1051  1293  KL  25  528  776  921  923  PY  81  208  347  505  528  1030  GN  20  KS  141  314  354  375  821  877  1391  KSP  900  KN  130  134  187  188  318  466  
[kmecza]  PY  208  462  
{kmecza}  KN  29  
kmecza,  P  754  
kmeczą  KS  900  
kmeczø  P  647  
kmÿecza  PY  610  KN  460  KL  528  

• I
kmeczem  P  610  KS  227  292  KN  351  372  KL  249  618  985  
kmeczem,  P  577  

• L
kmeczu  KL  905  
kmyeczv  KS  1369  

• Adu
kmecza  KL  428  
kmÿecza  KL  1058  

• Idu
kmeczema  KL  606  
kmeczoma.  KS  101  

• Np
kmecze  P  1069  1411  KS  115  772  772  779  779  802  803  865  1006  1134  1317  1343  1344  KL  865  
[kmecze]  KN  61  
kmÿecze  PY  1006  
kmẏecze  PY  790  

• Gp
gmÿoth  GN  306  
kmeczew  KS  880  
kmecze{w}  KS  1005  
kmeczi  KS  314  
kmeczow  KSP  880  KL  107  
kmeczẏ  KL  748  GN  190  
kmocht  P  199  
kmot  P  183  339  758  PY  329  
kmot,  P  867  868  
kmoth  P  367  GN  125  341  PY  315  KS  330  354  414  513  865  865  KN  342  KL  223  493  
[kmoth]  P  367  KL  614  
kmothow  KN  87  
kmyeczÿ  KL  577  
kmyoth  P  1482  GN  290  
kmÿoth  KS  1100  KL  614  615  
qmot  KS  8  

• Dp
kmeczem  P  764  1071  1164  PY  24  943  KS  597  682  805  806  883  932  944  996  1098  1136  1157  1266  1278  1286  KN  386  KL  125  348  932  933  999  
kme[czewy]czem  PY  588  
kmeczom,  P  524  
kmeczowm  PY  387  
kmyeczom  PY  1045  
kmÿeczem  PY  1032  KN  427  
kmÿotom  KS  1188  
kmẏothom  PY  754  

• Ap
kmecze  P  56  PY  823  KS  135  KL  367  
kmnecze  KS  136  

• Lp
kmyeczech  KL  717  

• Ip
kmeczemẏ  P  1439  
kmeczmi  P  742  
kmeczmÿ  P  869  KL  931  932  
kmetami  KL  172  
kmothi  KN  128  
kmotÿ  KS  902