Indeks

klasztor (4)

• G
claʃtora  P  1339  KS  1123  
Claʃtrora  P  1529  

• D
Claʃtorowy  P  1621