Indeks

jeństwo (10)

• G
gyancztwa  KS  1311  
iønʃtwa  P  187  
yaʃtwa  P  1647  

• A
geczʃtwo  KS  860  
yanczʃthwo  P  695  
yøczʃtow  P  694  
ÿączʃtwo  KS  1164  
ÿøtʃtwo  KL  31  

• L
ianczʃtwe  P  895  
yanczthwe  P  1648