Indeks

jałowica (2)

• G
jalowicze  KL  874  

• Gp
ialowic  KN  152