Indeks

język (2)

• G
gẏoʃika  KL  685  

• A
yeʃzyk  KL  776