Indeks

inszy (25)

• G
ginʃzego  P  913  KS  633  841  
gynʃchego  P  1346  

• Gf
ginʃʃe  KS  844  
ginʃze  KS  1411  
gynʃeÿ  P  1075  

• D
ginʃemu  KL  11  

• Af
gynʃzo  KS  1256  

• Gp
ginʃzich  KS  480  480  
gynʃchich  KL  995  
gynʃchych  KS  1346  
gÿnʃchich  KL  1062  
gÿnʃych  KL  938  
Jÿnʃzÿch  PY  453  

• Dp
ginʃzÿm  KS  682  
gynʃchim  P  1429  
gynʃzÿm  KSP  682  

• Ap
ginʃe  KL  88  

• Ip
ginʃzimi  KL  194  
gÿnʃÿmi  KL  966  
gÿnʃzimÿ  KS  1198  
gÿnʃzymÿ  KS  1345  
gẏnʃchÿmi  P  1524