Indeks

inako (2)


{ginako}  P  358  
gẏnako  KN  419