Indeks

iścinny (5)

• Gp
giʃcynnych  P  1399  
giʃczynnych  P  1640  
gyʃcinnich  P  1321  
Gyʃczynnych  KS  1467  
ÿʃczinich  KN  481