Indeks

gwałtownie (20)


gewaltowne  KN  437  
[G]gwaltownÿe  KS  992  
gwalthownye  KS  1352  1403  
gwaltowne  P  1339  1451  PY  586  KS  938  971  1418  KSP  971  
gwaltownye  P  1382  KS  1451  
gwaltownÿe  KS  1049  1073  1073  1235  1452  
gwaltownẏe  P  1482  
gwanthowne  KS  1235