Indeks

gotowy (39)

• N
gothow  KS  164  KL  699  
gothowẏ  KL  700  
gotow  P  258  367  367  507  KS  165  265  1277  KL  53  1018  1019  1019  
gotow -eʃm  GN  296  
gotwo  KN  27  

• Nf
gothowa  KL  202  
gotowa  KN  272  

• A
gotowe  KS  821  

• An
gothowe  KS  1358  
gotowe  KN  78  

• Np
gotowÿ  KN  26  

• Gp
Cotowich  P  1404  
gothowich  KL  248  248  295  437  691  
{gotouich}  P  332  

• Ap
gothove  KN  95  
gotowe  KL  626  
kotowi  P  1404  

• Ip
gothowimi  KL  437  
gothowimÿ  PY  1068  
gothowymÿ  KL  555  
gotovimi  P  889  
gotowimi  P  801  
gotowimÿ  P  857  
gotowÿmÿ  KL  543