Indeks

godzić (się) (1)

• pt-3n
godzilo_ʃzø  P  220