Indeks

gdzie (89)


dze  P  210  PY  109  109  KS  153  
dzye  P  1507  
gcze  KN  373  
gdcze  KS  92  
gde  KL  113  
Gdze  PY  436  KS  1437  
gdze  P  1  29  33  252  501  1070  1078  1114  1168  1177  1257  1458  1463  PY  6  27  34  35  46  47  59  376  431  642  701  745  809  1243  KS  116  615  675  835  886  887  1043  1121  1228  1291  1339  1423  KL  211  311  312  360  382  641  856  GN  282  330  
gdze -m  P  1213  KS  958  1233  1233  KL  44  GN  282  
gdze -ʃzmÿ  PY  1161  
gdzeẏe  PY  1181  
gdzye  PY  526  1112  1187  
gdzę  P  1168  
[gnedze]  KL  311  
gze  KN  39  
kdze  P  510  511  512  1306  PY  157  163  192  193  195  200  201  205  221  
kdzye  PY  1050  
kedz  PY  204  
kedze  PY  245  
kedzi  PY  456