Indeks

gać (4)

• G
gaczÿ  KS  1132  

• A
gacz  P  1281  1282  1453