Indeks

dziewięć (57)

• N
dzewacz  P  1402  
dzewyøcz  PY  844  

• G
dzewanczi  P  900  KL  1004  GN  95  
dzewanczy  KS  946  KN  422  
dzewanczÿ  KS  938  
dzewyaczi  P  1359  
dzewyanczy  PY  588  1087  
dzewyandzÿ  PY  750  
dzewẏądzi  P  1570  
dzÿewancze  GN  320  
dzÿewanczi  GN  274  
[evøczi]  KN  93  
ʃzewøcz  KN  109  

• A
czewencz  KN  212  
dzeuancz  KL  216  
dzeuøcz  GN  35  
dzewacz  P  1032  
dzewancz  P  927  PY  351  KS  751  KL  247  396  
{dzewancz}  KS  316  
dzewancz.  KS  758  
dzewandz  P  693  
dzewâcz  PY  389  KS  162  
dzewącz  PY  424  KSP  758  
dzewøcz  PY  864  KS  208  
dzewѻcz  PY  139  
dzewønczi  P  78  
dzewecz  KSP  823  
dzewyancz  P  1523  PY  657  
dzewyâcz  PY  857  
dzewyącz  PY  1068  
dzewÿacz  KL  1059  
dzewÿancz  KL  1057  
dzewẏancz  PY  703  
dzyewancz  PY  1080  
dzyewyancz  PY  1101  KL  659  
dzyewyandz  KL  580  
ʃdzewencz  KN  196  
ʃzewencz  KN  91  

• I
dzewanczą  KS  635  
[dzewanczÿ]  KS  992  
dzewyancza  PY  1239  

• L
dzewaczy  P  1453  
dzewanczÿ  KS  946  
dzewâczÿ  PY  411