Indeks

dwojenaście (5)

• G
dwoÿegonadze  KSP  686  686  

• A
dwoyenacze  P  1234  
dwoyenaczʃze  P  1060  
dwoyenaʃcze  P  1470