Indeks

dwanaście (63)

• N
duanacze  P  841  
dwanacz  P  692  
dwanaʃcze  KL  951  
dwanaʃʃcze  PY  1092  
dwanaʃzcze  KL  738  
dzvenaczcze  P  371  

• G
dunacze  PY  1119  
dwanaʃcze  P  1496  
dwnaczcze  PY  406  KS  407  416  434  KN  423  
dwnaczye  KL  527  
dwnaʃcze  P  965  KS  1159  1192  GN  315  
dwunacze  P  1537  
dwunaʃcze  PY  846  KS  593  KL  670  

• A
ddanacze  KL  321  
duanacze  P  1495  
dwanaczcze  KS  231  KL  559  
dwanacze  P  83  1345  1633  KS  805  
dwanaczʃze  P  971  
dwanadcze  KL  589  
[dwanaʃcie]  GN  325  
dwanaʃcze  PY  498  1261  KL  670  
dwanaʃzcze  P  1622  
dwanaʃzczye  PY  970  986  
dwenacze  P  1100  KS  691  KN  113  
dwenaʃcze  KL  76  

• I
dvemanaczcze  KS  330  
dwanaʃcze  PY  940  
dwemanaczczema  PY  409  GN  194  
dwemanacze  KS  1132  
dwemanaczema  P  610  1027  1047  KS  101  
dwemanaʃcze  PY  534  
dwemanaʃczema  KL  134  
dwyemanaczcze  P  1504  

• L
dwnacze  P  790  
dwnaʃcze  KL  615  
dwnatcze  KL  383  
dwunacz  P  603  
dwunacze  P  604  
dwunaʃcze  P  1451  KS  501  KL  699