Indeks

dowieść (3)

• inf
[doweʃcz]  KL  1018  
dowÿeʃcz  KL  1019  

• pt-3
dodwodl  KN  156