Indeks

dostać (się) (133)

• 3
doʃtanye  GN  330  

• inf
doʃtacz_ʃz  KS  337  
doʃtacz_ʃzą  P  1606  
doʃtacz_ʃzø  KN  464  
doʃtacz_ʃze  KS  737  
doʃtacz_ʃzeÿ  KS  520  

• pt-3
doʃtal  KL  671  
doʃtal_ʃzø  P  562  KN  428  
doʃtal_ʃze  KS  703  
doʃtal_ÿeʃt  KS  471  

• pt-3f
doʃtala  PY  499  499  GN  330  
doʃtala_ʃʃzą  KS  856  
doʃtala_ʃyø  PY  304  
doʃtala_ʃz  KS  357  
doʃtala_ʃzø  P  902  PY  870  KS  227  
doʃtala_ʃze  KL  822  
doʃtala_ʃzye  KL  641  GN  355  355  
doʃtala -ʃʃø  P  805  
doʃtala­_ʃze  KS  540  
doʃthala_ʃø  KN  324  

• pt-3n
dostalo_ʃzye  PY  594  
doʃtalo  P  1383  PY  463  KS  1404  
doʃtalo ʃzye  GN  278  
doʃtalo ʃzẏe  GN  278  
doʃtalo_ ʃʃą  KS  1080  
doʃtalo_ʃa  KL  832  
doʃtalo_ʃą  PY  419  
doʃtalo_ʃø  P  197  337  
doʃtalo_ʃcha  P  1411  
doʃtalo_ʃchą  KS  1405  1405  
doʃtalo_ʃche  KL  1035  
doʃtalo_ʃʃa  KL  896  
doʃtalo_ʃʃą  KS  1246  
doʃtalo_ʃʃzø  P  696  
doʃtalo_ʃyą  GN  348  
doʃtalo_ʃÿa  GN  348  
doʃtalo_ʃza  P  1384  1384  1466  1599  KL  864  
doʃtalo_ʃzą  P  1494  1599  KN  467  KL  616  
doʃtalo_ʃzø  P  875  
doʃtalo_ʃze  PY  103  103  486  594  KN  440  KL  652  652  658  1034  
doʃtalo_ʃzya  P  1494  
doʃtalo_ʃzyą  P  1500  
doʃtalo_ʃzye  PY  486  527  527  556  595  595  612  660  660  666  666  808  832  832  KL  658  
doʃtalo_ʃzÿe  PY  579  579  
doʃtalo_za  P  1211  1211  
doʃtalo -ʃzo  KN  381  
do[ʃta]ʃtalo_ʃø  KL  194  

• pt-3p
doʃtali  PY  447  518  530  558  558  755  763  768  768  848  848  909  GN  272  272  284  
{doʃtali}  PY  802  
doʃtali ʃza  PY  999  
doʃtali ʃzye  GN  284  
doʃtali_ʃø  PY  62  463  
doʃtali_ʃzø  PY  62  
doʃtaly  PY  763  802  985  
[doʃtaly]  PY  802  
doʃtaly_ʃye  PY  530  
doʃtaly_ʃzye  PY  755  
doʃtalÿ  PY  518  985  KL  910  
doʃtalÿ_ʃʃzo  P  696  
doʃtalÿ_ʃza  KL  910  
doʃtalÿ_ʃzą  P  959  KS  791  
doʃtalẏ  PY  909  

• ppt-3a
doʃtala_bila­ ʃø  P  902  

• con-3
doʃtalo -bÿ_ʃzą  KN  319  

• con-3o
doʃtalo_abÿ  KL  1074  
doʃtalo_bÿ_ʃze  KL  1034  
doʃtalo_ʃʃą_{by}  KL  832  
doʃtalo -bÿ_ʃa  KL  896  
doʃtalo -bÿ_ʃche  KL  1035  
doʃtalo -bẏ_ʃza  KL  864  

• con-3p
doʃtalÿ_bi  PY  447