Indeks

domostwo (4)

• N
domowʃtwo  KS  1408  

• G
domoʃtwa  KSP  640  
domowʃtwa  KS  640  

• D
domowʃtwu  P  1412