Indeks

dokonać (się) (14)

• inf
doconacz  KL  1018  
dokonacz  P  655  1378  
dokonacz_ʃze  KS  207  

• pt-1
doconal -mʃ  KS  433  

• pt-3
dokonal  KS  43  44  

• pt-3f
dokonala_ʃʃzø  P  656  
dokonala_ʃze  KS  207  
dokonala_ʃzyø  P  873  
dokonale_ʃzø  P  872  

• pt-3n
dokonalo_ʃze  KS  50  575  

• con-3
dokonal -bÿ_ʃza  KL  1043