Indeks

dobywać (9)

• 3
[dobẏwa]  KS  728  

• part
dobÿwaÿącz  KSP  716  
dobÿwaÿącz.  KS  728  
dobÿwaÿѻ{cz}  KS  716  
dobẏwaẏѻcz.  KS  728  

• pt-1f
dobiwala -ʃm  PY  549  

• pt-3
dobyual  P  1063  
dobÿwal  PY  909  

• pt-3p
dobiwali  PY  43