Indeks

dawność (18)

• N
dawnoʃcz  KS  1017  KL  535  818  
dawnoʃzcz  P  1647  

• A
daunocz  KL  990  
dawnoʃcz  P  1074  PY  1163  KN  440  KL  585  1019  
dawnoʃzcz  PY  1169  KN  425  428  445  455  

• I
dafnoʃzcø  P  187  
dawnoʃcza  P  1647  
dawnoʃczø  P  509