Indeks

dłużny (5)

• N
dluʃzen  P  1059  1170  PY  834  KS  335  KL  662