Indeks

czynić (43)

• 3
czini  KL  20  

• 1p
czynimi  P  1257  

• 3p
czinø  P  515  

• part
czinøcz  PY  19  
cznacz  P  1378  
czynÿøcz  PY  801  

• inf
cynycz  P  1314  1351  
czinicz  P  186  1446  PY  1168  KS  366  KSP  1048  KL  145  
czinycz.  P  1314  
czinẏcz  P  1427  
czynicz  P  1436  1520  KS  1234  
czynycz  P  1352  
czÿnicz  KS  1048  
czẏnicz  P  1296  1469  

• pt-3
czinil  P  199  1326  PY  5  1206  KS  160  902  KN  318  KL  291  
czynil  KS  1254  
czÿnil  KS  1084  

• pt-3f
czinila  P  279  

• pt-1p
czinili -eʃmi  KS  383  
czinili -ʃm  KS  383  
czinili -ʃmi  KS  383  
czynily -ʃmy  KSP  807  
czynÿlÿ -ʃmÿ  KS  807  

• pt-3p
czinili  P  732  
czinily  KSP  810  
czÿnilÿ  KS  810  

• con-3p
czinili_Bÿ  P  508