Indeks

czterdzieści (78)

• N
czterdzeʃczi  P  1574  
czterdzeʃczy  P  66  KS  894  
czterdzeʃczy.  PY  1106  
czterdzeʃczÿ  KS  896  
czterdzeʃczẏ  KS  893  895  
czterdzeʃʃczÿ  KS  1071  
czterdzeʃzczÿ  KSP  686  KS  705  
[czterdzeʃzczÿ]  KS  761  
czterdzeʃzczẏ  KS  761  
cztherdzeʃczÿ  KL  971  
cztherzeʃczẏ  KL  920  
cztirdzeʃczi  P  544  
cztirdzeʃczi,  P  587  

• G
ctirdzeʃancÿ  KS  1212  
czderʃzczÿ  KL  264  
czterdzeʃczi  P  606  KN  480  KL  502  
Czt{e}rdzeʃczÿ  KS  1260  
czterdzeʃczẏ  KS  1005  
czterdzeʃzczi  KS  324  325  
czterdzeʃzczÿ  KS  621  
Czterdzeyʃcy  P  1312  
czterdzeyʃczy  P  1343  
czterdzezʃczÿ  KSP  621  
cztherdzeʃzkÿ  PY  1249  
czytirdzeʃʃanczÿ  KS  1212  

• A
Citerdzeʃci  P  1502  
cterdzeʃcÿ  P  956  
Czderdzeʃzcz  KN  427  
czethrczeʃʃczẏ  KL  812  
czterdczeʃczy  P  1117  
czterdzeʃci  KL  356  519  GN  104  
czterdzeʃcy  P  1370  
czterdzeʃczi  P  1470  
czterdzeʃczi.  GN  192  
czterdzeʃczy  P  1459  PY  583  640  641  710  KL  512  703  707  GN  259  259  307  
czt{e}rdzeʃczy  KS  1243  
czterdzeʃczÿ  KS  865  
czterdzeʃczẏ  P  1016  
czterdzeʃzczÿ  P  1034  KS  467  
czterdzeʃzczẏ  P  844  KS  732  
czterdzeʃz[k]czẏ  GN  56  
czterdzeyʃczy  P  1484  
czterdziʃczi  P  74  
czteridzeʃcÿ  P  990  
cztherdzeʃczÿ  KL  942  
Cztirdzeʃci  P  549  
Cztirdzeʃczÿ  P  449  
cztirdzyeʃzczy  PY  1143  
cztirdzyeʃzczÿ  PY  1232  
dztherczeʃʃczẏ  KL  807  
tczetrdzeʃcÿ  GN  156  

• I
czterdzeʃczy  P  1248  
czterdzeʃczÿ  KL  690  
Cztirʃzeʃtimi  PY  50  

• L
czterdzeʃczy  P  1484  
cztirdzeʃczi  P  761  868  
cztirdzeʃzce  P  867