Indeks

część (310)

• N
czacz  KL  862  
Czanʃcz  KL  616  
czanʃcz  P  660  805  1607  PY  646  KS  505  
czanʃzcz  KS  357  KL  909  GN  121  
cząʃcz  KS  861  891  892  
czøʃcz  GN  330  
czѻʃcz  PY  96  
czeʃcz  KL  814  

• G
czanʃci  P  1527  KL  363  
[czanʃci]  P  737  
czanʃcz  KL  537  
czanʃczi  P  539  689  690  KS  351  KL  188  199  393  399  
czanʃczy  KS  1454  
czanʃczÿ  P  1548  KS  497  844  1263  GN  203  
{czanʃczÿ}  KL  592  
czanʃczẏ  P  1602  
czanʃtczi  P  897  
czanʃzci  GN  188  
czanʃzcÿ  P  1498  
Czanʃzczi  KN  48  
czanʃzczi  KS  234  
czanʃzczÿ  KL  875  925  926  
Czaʃci  KL  986  
czaʃcy  P  1312  
czaʃczy  P  1111  1419  1421  
czaʃzczi  P  1566  
czaʃzczy  KN  376  
czaʃzczÿ  PY  1125  KL  924  
czaʃzczẏ  KL  895  
czâʃczy  PY  545  
cząʃcÿ  P  1075  
cząʃczÿ  KS  1125  1411  KL  1011  
czøsczÿ  P  844  
czøʃci  KL  148  
{czѻʃci}  GN  41  
czøʃczi  KL  143  143  
czѻʃczi  PY  88  
czøʃczy  KL  702  GN  6  
czøʃczÿ  PY  487  
czøʃczẏ,  PY  546  
czøʃsczi  P  337  
czøʃzczi  GN  120  
czonʃczy  KS  177  

• D
czanʃczÿ  KS  504  521  1140  
czanʃczẏ  P  1598  1598  GN  223  
czanʃzcy  KL  473  
czanʃzczẏ  KL  903  
czaʃczi  P  1569  
czaʃczÿ  KL  922  
czaʃzczÿ  KL  909  911  
czøʃczy  PY  704  
czøʃzczi  KS  353  
dzâʃczy  KL  757  

• A
cøʃcz  KL  93  
cʃzøscz  P  877  
[czacz]  KL  853  
czancz  P  1501  PY  293  479  KL  907  983  
czans  GN  188  
czanʃc  PY  392  KL  539  762  
Czanʃcz  KS  526  
czanʃcz  P  63  551  605  639  798  897  901  GN  72  194  195  214  214  240  255  350  PY  638  638  638  694  1041  1041  1042  1042  1199  KS  62  168  351  357  457  497  505  520  527  603  604  630  813  KSP  630  KL  14  247  368  405  409  412  449  467  475  491  505  546  586  601  602  697  1038  
[czanʃcz]  KS  645  KL  592  
{czanʃcz}  KS  503  
czanʃʃcz  KS  1107  
czanʃtcz  P  1499  
czanʃz  KL  436  
czanʃzcz  KS  229  339  KL  1058  GN  203  
czaʃcz  P  1115  1146  1267  1312  1423  1456  1498  PY  1066  1066  1068  1090  1151  1178  KL  827  854  866  872  892  935  965  971  972  1008  GN  96  
[czaʃcz]  KL  247  
{czaʃcz}  KL  1027  
czaʃt  P  1121  
czaʃzcz  PY  987  1068  KL  982  
cząncz  P  1498  
cząnʃcz  P  988  
Cząʃc  KL  532  
Cząʃcz  P  993  
cząʃcz  P  959  1057  1174  1515  1568  PY  646  1194  KS  684  737  757  776  787  846  849  959  1076  KSP  757  813  KL  372  374  381  454  455  607  1011  
{cząʃcz}  KL  438  
cząʃʃcz  KS  1080  1246  
czøcz  P  472  KL  115  
czøncz  KN  63  
{czøncz}  P  190  
czønʃcz  KL  350  
czøscz  P  251  
{Czøsczi}  P  246  
czøʃcz  P  393  466  PY  353  490  545  546  693  776  899  949  KS  353  KL  56  133  138  152  206  207  607  690  GN  307  330  
czѻʃcz  PY  105  106  
[czøʃcz]  GN  330  
[czѻʃcz]  PY  102  
czøʃz  KN  122  
czøʃzcz  KS  296  
czeʃcz  KL  814  
czocz  KN  157  
czoncz  KN  64  
czonʃcz  KS  195  
czoʃcz  KN  287  KL  147  
czʃcz  GN  104  
[czʃcz]  P  251  
czʃczecz  KL  813  
czʃzøcz  PY  393  
czẏanʃcz  PY  719  
dzancz  KL  807  

• I
czanʃcza  KL  1058  1062  

• L
czanʃci  P  735  
czanʃczi  P  477  477  501  507  KL  467  
{czanʃczÿ}  KL  1024  
czanʃczẏ  KS  480  
czaʃczÿ  KL  909  948  
czaʃzczi  KL  322  
czaʃzczÿ  KL  909  
czaʃzthczÿ  KL  1049  
cząʃcÿ  P  1004  
cząʃczy  KSP  848  
cząʃczÿ  KS  837  854  
cząʃczẏ  KS  848  
cząʃʃczy  KSP  837  
czøczÿ  P  74  
czøʃczi  KL  91  
czøʃzczi  KS  369  
czøʃzczÿ  KN  282  
cznʃczy  KS  1365  

• Gdu
czaʃczu  GN  103  105  

• Gp
czaʃzczi  PY  1126  
czøʃzczi  KS  366  

• Ap
czanʃʃczÿ  KS  1107  
czanʃzcy  KL  386  
czanʃzczi  KS  309  
czøʃczy  PY  807  
[czøʃczy]  PY  807  
czøʃczẏ  KL  704  
[czøʃczẏ]  KL  704