Indeks

chąsiebnie (10)


chanʃzebne  GN  232  
chanʃzebnÿe  KL  613  
chąʃebne  KS  899  
chąʃʃebne  KS  833  
chąʃzebne  KSP  821  
chązebne  KS  821  
{chѻʃebne}  PY  220  
chøʃzyebnye  PY  550  
chøʃzÿebne  KL  620  
choʃzebne  PY  551