Indeks

bo (20)


bo  P  187  GN  191  296  PY  480  KS  388  491  544  574  KN  47  272  KL  699  
[bo]  KS  974  1311  
bo -m  KS  159  
bo -ʃm  PY  944  
bo -ʃmi  P  49  
bo -ʃmÿ  KN  272  KL  700  
bo -ʃz  PY  1153  
bo -ʃzm  PY  1230