Indeks

Wielkanoc (5)

• A
welkѻ_no<cz>  KS  515  
wẏelicønocz  PY  728  

• L
welcze  KSP  1042  
welczenoczÿ  PY  423  
welke_noczÿ  KS  1042