Indeks

żądać (46)

• part
zadayacz  P  1271  
zandayancz  PY  995  
zandayącz  KS  910  920  
ządayącz  KS  1350  
zѻdaiѻ  PY  174  244  
zøndyø  P  446  

• inf
zandacz  KS  749  
zødacz  KS  101  

• pt-1
zandal -m  PY  381  
zødal -m  P  395  PY  309  

• pt-1f
ʃzadala -m  P  165  

• pt-3
Szanda<l>_geʃt  GN  177  
ʃzadal  PY  1016  GN  281  
ʃzandal  KS  281  589  
ʃzandal.  GN  82  
[ʃzandal]_[geʃt]  GN  177  
ʃządal  P  1028  
ʃzødal  KS  149  
ʃzøndal  P  163  184  
zadal  P  1353  KS  1123  KL  956  
zandal  PY  1020  KS  699  KSP  1103  1104  
ządal  KS  1103  1104  1152  
zødal  P  95  KL  629  
zѻdal  PY  89  183  

• pt-3f
ʃzandala  PY  48  

• pt-1p
zadali -ʃmy  P  1347  

• con-3
zødal­_bẏ  PY  402  

• part-pass-No
ʃzadano  KL  244  
ʃzandano.  KL  469  
ʃzødanø  PY  597  
zandano  P  520