Indeks

świerzepka (3)

• Ap
Swyerzepky  KSP  1001  
ʃwerzepkÿ  KS  552  
zwerzepkÿ  KS  1001