Indeks

świerzepica (6)

• G
{ʃzwe}rzepicze  KL  899  

• A
ʃwerzepiczø  KL  43  
ʃwerzepÿcza  KL  969  
ʃzwyerzepicza  PY  1076  

• Gp
ʃzwÿerzepicz  P  1581  

• Ap
zwÿerzepÿcze  P  1582